Visie

Volgens de media klimt Nederland uit de recessie maar in de praktijk weet u wel beter. Het is een tijd waarin u hard moet werken om iets te verdienen. Uw klanten zijn veeleisend maar de betalingsmoraal is tegenwoordig laag. Veel lager dan in de voorgaande jaren.

Uw betalingstermijn wordt zonder overleg met u uitgesteld. Ook uw vaste klanten worden ‘makkelijker’. Ondertussen wordt het voor u lastiger om aan uw eigen verplichtingen te kunnen voldoen. Soms zorgt het lakse gedrag van uw klant zelfs dat u zelf in de problemen komt. U maakt daarom gebruik van het krediet bij uw bank maar dit kost u hoge rente. Het kost u in feite extra geld terwijl u al geen geld kreeg van uw klant maar toch blijft u klantvriendelijk. Is uw klant wel zo’n goede klant of mag u hem inmiddels debiteur noemen? Dat is een vraag die u zichzelf kunt stellen.

Uw klant heeft 1001 redenen waarom de factuur later betaald moet worden maar uw klant houdt geen rekening met uw situatie. Uw cashflow komt onder druk te staan omdat uw vertrouwen wordt misbruikt. Ondertussen ziet u op social media hoe uw klant geniet van zijn dure vakantie of flaneert op het terras bij u in de buurt. U heeft het nakijken. Op het moment dat u uw klant aanspreekt reageert deze verbolgen of doet hij als of uw beste klant is. Ik weet wel beter. Ik noem het gebrek aan moraal en karakter. De basis van goede handel is vertrouwen.

Vooral het MKB is een groep  die van oudsher zaken doet op basis van vertrouwen. ‘Het komt wel goed’ en ‘We regelen het wel’ zijn gevleugelde uitspraken. De praktijk is tegenwoordig anders dan vroeger. Vroeger was bijna iedereen te vertrouwen. Tegenwoordig is het belangrijk dat u scherp bent omdat u een deel van uw klanten minder goed kent.

Een groot deel van uw klanten komt zijn afspraken na. Soms op uw voorwaarden en soms ook iets soepeler met zwijgende instemming van u. Uw bedrijf is gebouwd op deze klantenkring. Een kleiner deel van uw klanten zoekt bij u de grens op en steekt deze af en toe over. Deze klanten denken dat zij mogen beslissen over uw leveringsvoorwaarden. Uiteindelijk betalen zij u uw rekening, maar te laat. Ik vergelijk dit altijd met het kopen van een pak melk in de supermarkt. Die krijg je ook niet mee op de pof ongeacht de reden die je hiervoor opgeeft. Klanten die daarom klagen als u ze aanspreekt op hun verantwoordelijkheid zijn daarom onterecht aan het klagen. De laatste categorie is de derde categorie. De niet betalers. Deze groep klanten heeft vaak met voorbedachten rade uw product of dienst afgenomen zonder te willen betalen. In sommige gevallen omdat men geen geld heeft, in andere gevallen omdat men geen geld wil betalen.

Op het moment dat de betalingstermijn uit de hand loopt grijpt u in, maar het is al te laat. U weet zich geen raad en probeert in uw netwerk naar een oplossing te zoeken. Dan verschijnt opeens de gerechtsdeurwaarder ten tonele die u tegen beter weten in belooft dat hij uw vordering zal incasseren. De gerechtsdeurwaarder verstuurt een paar brieven met ingewikkelde vakterminologie die weinig indruk maken op uw debiteur. Ook wordt er sporadisch gebeld door de medewerkers van het deurwaarderskantoor dat voorheen onder de ambtenarij viel terwijl hier juist de meeste winst voor u is te behalen. Directe confrontatie en communicatie levert in de praktijk het meeste op maar de deurwaarder zit hier vaak niet op te wachten omdat hij een financieel belang heeft bij het opstarten van een juridische procedure die volgt op de minnelijke incasso. Er wordt daarom veelal aangestuurd op een dure juridische procedure. Ik heb in beide takken van sport gewerkt, zowel als voor een incassobureau als voor verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren. Ik ben op grond van mijn werkervaring van mening dat er veel meer uit het minnelijke incassotraject te halen is als er actief wordt gewerkt aan uw vordering.

Veel confronteren en communiceren in de minnelijke incassofase werkt in veel gevallen beter dan een dagvaardingsprocedure gevolgd door een executietraject. Vaak worden de deurwaarderskosten zo hoog dat de deurwaarder niet eens aan uw vordering toekomt. Alleen aan zijn eigen hoge kosten. Deurwaarders schenken vrijwel geen aandacht aan uw debiteur in de minnelijke incassofase terwijl dit de meest vruchtbare periode in het incassotraject is om uw vordering zonder teveel kosten te kunnen incasseren. Er moet alleen wel wat gedaan worden en dat is waar Daadkracht Incasso de focus legt. Procederen kan altijd nog, maar niet eerder dan dat alle mogelijkheden in het minnelijke incassotraject zijn benut.

Door een intensieve uitvoering van incasso in het minnelijke traject kan een ervaren incassomedewerker of gerechtsdeurwaarder vaak inschatten wat de financiële haalbaarheid van een procedure is. Debiteuren geven vaak in de voorfase al veel informatie over hun financiële status. Er kan daarom al vaak al van tevoren worden vastgesteld of uw vordering beter afgeschreven kan worden, of dat een dagvaardingsprocedure bij een gerechtsdeurwaarder het resultaat gaat opleveren dat u wilt. Echter in de praktijk laat de gerechtsdeurwaarder u vaak toch procederen en dure kosten maken omdat dit omzet voor de gerechtsdeurwaarder genereert. In veel gevallen leidt een procedure tot niets en vaak wist men dat al van te voren. Het resultaat is dan dat u naast uw onbetaalde rekening ook nog een rekening ontvangt met allerlei dure kosten die met een gezond verstand niet gemaakt hadden hoeven worden. Namens Daadkracht Incasso geef ik u een eerlijk advies op basis van een intensieve minnelijke incassofase. Mocht de minnelijke incassofase geen succes opleveren dan sturen wij u niet zomaar door naar een gerechtsdeurwaarder of advocaat zonder u te waarschuwen voor het kostenrisico. Ik doe liever eerlijk zaken. Zelfs als ik er minder aan verdien want eerlijk duurt het langst. Een goed eerlijk advies levert op lange termijn ook een goede relatie tussen mij en de klant op.

Ik pak namens Daadkracht Incasso uw probleem aan bij de wortel. Ik schuw geen confrontatie met uw debiteur. Ik ben van mening dat goede en duidelijke communicatie de sleutel is tot een oplossing waarin alle partijen gelukkig zijn. Door veelvuldige en duidelijke communicatie weet uw debiteur waar hij aan toe is, en zal hij uw vordering de hoogste prioriteit geven. Kom ik er niet uit met uw debiteur geef ik u een eerlijke inschatting van uw financiële kansen zodat u niet onnodig aan een dood paard blijft trekken.

Namens Daadkracht Incasso bied ik u een breed spectrum aan incassodiensten aan zodat ik uw probleem kan aanpakken bij de kern. Is uw probleem te groot voor een oplossing op korte termijn dan bied ik u de mogelijkheid tot detachering, interim management of training & personal coaching voor u of uw personeel. Neem vrijblijvend contact met mij op voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden zodat u zich weer bezig kunt houden met waar u goed in bent : ondernemen!

 

Met vriendelijke groet,

Bjørn de Kwaadsteniet