Interim Invordering


Medewerker Invordering Sociaal Domein.

Ook voor overheidsinstanties als UWV en gemeenten is het mogelijk om mij in te schakelen voor passende interim projecten. Ik heb in het verleden diverse zaken behandeld voor verschillende gemeenten in Noord Nederland, bijvoorbeeld over de terugvordering van Gemeentelijke Belastingen en de terugvordering van onterecht ontvangen uitkeringen in het kader van de participatiewet. Mijn opleidingsachtergrond in als sociaal werker in combinatie met mijn ervaring in het credit management is een goede combinatie om uw opdracht goed te kunnen uitvoeren. 

Ik ben beschikbaar als invorderingsmedewerker voor opdrachten van gemeenten in Noord Nederland, Oost Nederland, Centraal Nederland en de Randstad die betrekking hebben op sociaal domein, de participatiewet en de wet BBZ. U kunt mij tijdelijk inschakelen voor een marktconform tarief. 

Indien u personeel inhuurt bij een externe organisatie dan is het mogelijk om mijn dienstverlening met tussenkomst van hen te laten inhuren. Recruiters met een passende opdracht mogen tevens contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet,

Bjørn de Kwaadsteniet


Bjorn de Kwaadsteniet